İctimai iaşә dövriyyəsi 7,7 dəfə azalıb - SENTYABRDA

  • 16 Oktyabr, 2020 12:24
İctimai iaşә dövriyyəsi 7,7 dəfə azalıb - SENTYABRDA

Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşә xidmәtlәrinin hәcmi ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә 2,1 dәfә azalaraq 529 mln. manat olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən "Finans.az"a verilən məlumata görə, azalmanın әsas sәbәbi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması mәqsәdilә ölkə әrazisindә müvәqqәti mәhdudiyyәtlәrin tәtbiq olunması ilә әlaqәdardır.

Bunun nəticəsində ictimai iaşә xidmәtlәrinin hәcmində, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust vә sentyabr aylarında ötәn ilin eyni ayları ilә müqayisәdә müvafiq olaraq 2,6, 12,1, 9,9, 12, 13, 11,5 və 7,7 dәfә azalması qeydə alınıb.

Bu ilin sentyabr ayında ictimai iaşә dövriyyәsi ötәn ilin sentyabr ayı ilә müqayisәdә 2 dәfә azalıb.


Mənbə: apa.az